Środowiskowy Dom Samopomocy w Niepołomicach zaprasza pełnoletnie osoby leczące się psychiatrycznie oraz niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta i gminy Niepołomice do skorzystania z dziennego pobytu i wsparcia w dni powszednie
w godzinach od 8 do 16.
Placówka oferuje udział w terapii zajęciowej, konsultacjach psychiatrycznych oraz psychologicznych.
W razie potrzeby zapewniamy transport.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach otwarcia Ośrodka
pod numerem telefonu: 12 284 80 55, 509 871 624 lub osobisty, bezpośrednio w placówce przy ulicy Targowej 8.
Serdecznie zapraszamy.


   Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 46 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Jest miejscem ciepłym, przyjaznym, tworzonym przez wszystkich członków (uczestników) grupy, w którym każdy czuje się dobrze, gdzie każdy uczestnik otoczony jest opieką potrzebną do wzrostu i rozwoju. Każdy z nas tworzy dom i jednocześnie jest za niego odpowiedzialny. Staramy się poprzez różne formy swojej działalności obudzić i wspierać, zarówno w swoim otoczeniu jak i na swoim terenie, działania zmierzające do usamodzielnienia członków grupy, wyrabiając w  uczestnikach umiejętność świadczenia sobie różnorodnej wzajemnej pomocy.
      Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy ujęte są w tygodniowym planie, który zawiera wszystkie stałe i regularnie realizowane zajęcia terapeutyczne, pory degustacji posiłków oraz spotkań. W Środowiskowym Domu Samopomocy realizujemy różne formy terapii i rehabilitacji, które mają na celu przywrócenie jednostce jak największej w  miarę możliwości sprawności psychofizycznej, kształtowanie samodzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsług i wykonywania prostych czynności dnia codziennego. Uczestnicy mają zapewnioną fachową obsługę medyczną, którą zapewnia lekarz psychiatra oraz pielęgniarka.

          Nasze metody postępowania wspierająco – aktywizujące obejmują:

•  trening umiejętności samoobsługi,
•  trening zaradności życiowej oraz funkcjonowania    w codziennym życiu,
•  trening ekonomiczny,
•  trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
•  trening higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego,
•  trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
•  terapię zajęciową.

       Profesjonalny zespół terapeutów proponuje uczestnikom ciekawe zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zajęcia odbywają się w pracowniach:

•  plastycznej,
•  stolarskiej,
•  kulinarnej,
•  komputerowej,
•  gospodarstwa domowego,
•  aktywnego rozwoju.

 

          Prowadzimy również dodatkowe zajęcia tj:

•  kółko teatralne,
•  warsztaty artystyczne z plastykiem,
•  cotygodniowe spotkania z muzyką,
• uczestnictwo we Eucharystii odprawianej w ŚDS ( w każdy    pierwszy piątek miesiąca),
•  kronika (prowadzona przez uczestników).

   Placówka prowadzi bardzo aktywne życie społeczne  i towarzyskie, wyjeżdżaliśmy do kina, teatru i na wycieczki, uczestniczyliśmy  w   różnego  rodzaju  projektach, spotkaniach integracyjnych oraz imprezach kulturalnych. Zawsze staramy się, aby nasze spotkania, zajęcia terapeutyczne były ciekawe i miały atrakcyjną formę.

        W skład personelu naszej placówki wchodzą:

•  kierownik,
•  specjaliści pracy z rodziną,
•  terapeuci,
•  instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,
•  psycholog,
•  lekarz psychiatra,
•  pielęgniarka,
•  opiekun osoby niepełnosprawnej,
•  kierowca.


DOM CZYNNY JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8.00 - 16.00

 

©SDSNiepolomice2008-2011