Oto niektóre z naszych osiągnięć:

                     
                                                                                                                                       

                         

©SDSNiepolomice2008-2011